Martina Říhová

Master's thesis

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb pro seniory na území ORP Tábor ve světle očekávaných demografických trendů

Long-term strategy of development of social services for seniors in the municipality with extended competence Tábor in dependence on expected demographic trends
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb pro seniory na území obce s rozšířenou působností Tábor ve světle očekávaných demografických trendů. V teoretické části jsou popsány základní pojmy související s daným tématem, jako je stáří a stárnutí, definice a cíle sociální politiky, sociální služby pro danou cílovou skupinu a mezinárodní srovnání pobytových …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the elaboration of a long-term strategy for the development of social services for seniors in the municipality with extended competence Tábor in de-pendence on expected demographic trends. The theoretical part describes the basic con-cepts related to the topic, such as old age and aging, definitions and goals of social policy, social services for the target group and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě