Bc. Veronika Brančíková

Diplomová práce

Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraných městech Moravskoslezského kraje

Community Planning of Social Services in Selected Towns of the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Cílem diplomové magisterské práce je charakteristika komunitního plánování sociálních služeb ve městech Ostrava, Třinec, Karviná a Bohumín. Ke zpracování diplomové práce budou použita data z veřejně dostupných zdrojů a databází. Teoretická část popisuje význam komunitního plánu sociálních služeb, jeho principy, fáze a typy sociálních služeb. V další části je představena opora komunitního plánování …více
Abstract:
The diploma thesis goal is the characteristic of community planning of social services in cities Ostrava, Třinec, Karviná and Bohumín. Publicly available resources and databases are used for data processing in this thesis. The theoretical part describes meaning of social services community planes, their principles, stages and types. The subsequent part represents support of community planning in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/a14ds/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné