Mgr. Lucie Dvořáková

Bachelor's thesis

Spokojenost s tělem a sebehodnocení u vysokoškolských studentek v souvislosti se spokojeností s tělem studentek u jejich partnerů

Body satisfaction and selfesteem among University female students in relation to their partners satisfaction with the students bodies
Abstract:
Práce se zabývá vztahem mezi sebehodnocením u vysokoškolských studentek a spokojeností s tělem na straně VŠ studentek a jejich partnerů. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry souvisí sebehodnocení se spokojeností vysokoškolských studentek s jejich vlastním tělem a současně se spokojeností mužů s tělem jejich partnerek. Výzkumu se účastnilo 95 studentek Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty …more
Abstract:
This work deals with relationship between self-esteem among female students and body satisfaction among female students and their romantic partners. The aim of this study was to find out how much is self-esteem connected with body satisfaction among female students, and also with men´s satisfation with their girlfriends bodies. The research was realized on the sample of 95 university female students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií