Theses 

Spokojenost s tělem a sebehodnocení u vysokoškolských studentek v souvislosti se spokojeností s tělem studentek u jejich partnerů – Mgr. Lucie Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lucie Dvořáková

Bakalářská práce

Spokojenost s tělem a sebehodnocení u vysokoškolských studentek v souvislosti se spokojeností s tělem studentek u jejich partnerů

Body satisfaction and selfesteem among University female students in relation to their partners satisfaction with the students bodies

Anotace: Práce se zabývá vztahem mezi sebehodnocením u vysokoškolských studentek a spokojeností s tělem na straně VŠ studentek a jejich partnerů. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry souvisí sebehodnocení se spokojeností vysokoškolských studentek s jejich vlastním tělem a současně se spokojeností mužů s tělem jejich partnerek. Výzkumu se účastnilo 95 studentek Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity a 95 jejich partnerů (95 partnerských dvojic). Sebehodnocení respondentek bylo zjišťováno pomocí Rosenbergovy škály sebehodnocení, spokojenost s tělem byla zjišťována pomocí Stunkardova testu siluet. Středně silný vztah sebehodnocení a spokojenosti s tělem se potvrdil, ale souvislost sebehodnocení a partnerovy spokojenosti s tělem partnerky nebyla nalezena. Další výsledky indikují, že sebehodnocení souvisí ve větší míře s vlastní spokojeností studentek s tělem, než s domnělou spokojeností partnerů s jejich tělem a se skutečnou spokojeností partnerů s jejich tělem.

Abstract: This work deals with relationship between self-esteem among female students and body satisfaction among female students and their romantic partners. The aim of this study was to find out how much is self-esteem connected with body satisfaction among female students, and also with men´s satisfation with their girlfriends bodies. The research was realized on the sample of 95 university female students and of 95 their romantic partners. Woman´s self-esteem was measured by Rosenberg self-esteem scale, body satisfaction was measured by The Stunkard silhouette test. The moderate relationship was found between self-esteem and student´s body satisfaction but there was no relationship between female students self-esteem and their romantic partners satisfaction with their bodies. Further, finding suggested that there is stronger relationship between own body satisfaction and self-esteem than between women´s self-esteem and their perceptions of their partner´s satisfaction with their bodies, and their partner´s actual satisfaction with their bodies.

Klíčová slova: self-esteem, sebehodnocení, body satisfaction, spokojenost s tělem, romantic partner, romantický partner

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz