Theses 

Ekonomické a etické faktory ovlivňující rozhodování manažera – Ing. Pavel Tvrdík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Pavel Tvrdík

Bakalářská práce

Ekonomické a etické faktory ovlivňující rozhodování manažera

Economic and Ethical Factors Influencing Managers' Decisions - making

Anotace: Předmětem bakalářské práce je poukázání na důležitost vzájemného vztahu mezi ekonomickými a etickými faktory při rozhodování managementu firmy v souvislosti s dlouhodobou prosperitou a efektivností firmy. První část vymezuje pojmy úzce související s managementem, s principy a styly manažerské práce, s podstatou řízení a vedení lidí, se styly rozhodování a organizací podniku. Další část se věnuje problematice výkonnosti a prosperity podniku a také pravidlům etického řízení firmy. Poslední část je zaměřena na organizační uspořádání UniCredit Bank a na následný popis procesu manažerského rozhodování a principů manažerského chování v této bance.

Abstract: The subject matter of this bachelor thesis is to point out the importance of the mutual relation between economic and ethical factors in a company management's decision-making regarding the long-term prosperity and efficiency of a company. Its first part defines the terms closely linked with management, principles and styles of managerial work, the gist of human resources management and leadership, styles of decision-making and company organization. The following part deals with the issues of performance and prosperity of a company, as well as on ethical rules of company management. The last part focuses on the organizational system of UniCredit Bank and the ensuing description of managerial decision-making and principles of managerial behavior at this bank.

Klíčová slova: Management, rozhodování managementu, ekonomické faktory, etické faktory, organizační uspořádání Management, management decision-making, economic factors, ethical factors, organizational arrangement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 22:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz