Mgr. Vít Ladányi

Bakalářská práce

Acidobazické rovnováhy pyronaridinu

Acid-base Equilibria of Pyronaridine
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu acidobazických rovnováh antimalarika pyronaridinu. Tato látka vykazuje vysokou účinnost proti původcům malárie Plasmodium falciparum a Plasmodium vivax (Plasmodium – česky zimnička), které způsobují nejzávažnější formy onemocnění. Pro stanovení hodnot pKa jsme použili metodu spektrofotometrické UV-vis pH titrace, o jejímž provedení práce pojednává. Výpočty hodnot …více
Abstract:
This work is devoted to a study of acid-base equilibria of the antimalarial pyronaridine. This substance is highly effective against malaria agents Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, which causes the most severe forms of the disease. A UV-vis spectrophotometric pH titration was applied for the determination of pKa values. They were evaluated by SVD ("singular value decomposition") and target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta