Bc. Lucie Pilařová

Diplomová práce

Chemometrické stanovení překrývajících se disociačních konstant cytostatika Eltrombopag spektroskopicky a potenciometricky

Chemometric determination of the ovelapping pKa of multiprotic drug Eltrombopag using UV/VIS spectroscopy and potentiometry
Anotace:
Pro stanovení disociačních konstant multiprotického léčiva Eltrombopag byly porovnány potenciometrické a spektrofotometrické pH-titrace. Eltrombopag slouží k léčbě nízkého počtu krevních destiček u dospělých pacientů s chronickou imunitní idiopatickou trombocytopenií (ITP). Eltrombopag vykazuje pět protonovatelných míst v rozmezí pH od 2 do 10, kde dvě pK jsou vzdálené (pK > 3), zatímco další tři jsou …více
Abstract:
Potentiometric and spectrophotometric pH-titrations of the multiprotic drug Eltrombopag for dissociation constants determination were compared. Eltrombopag treats low blood platelet counts in adults with chronic immune idiopathic thrombocytopenia ITP. Eltrombopag exhibits five protonatable sites in a pH range of 2 to 10, where two pK are well separated (pK > 3), while the other three are near dissociation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pilařová, Lucie. Chemometrické stanovení překrývajících se disociačních konstant cytostatika Eltrombopag spektroskopicky a potenciometricky . Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická