Mgr. Petra Kudelová

Diplomová práce

Tvůrčí zkušenosti a obsahová struktura na základě vlastního dokumentárního filmu

Creative experience and content structure based on own documentary
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na tvůrčí zkušenosti a obsahovou strukturu na základě vlastního dokumentárního filmu “Matka”. Skládá se z audiovizuálního díla a textové části. Praktická část je audiovizuální dílo typu portrét-medailon popisující osobu Marii Kudelovou, její rodinné vztahy a pracovní prostředí. Cílem práce je zachytit problémy, s kterými se potýká jako matka, ale také problémy, které vyvstávají …více
Abstract:
This thesis focuses on the creative experience and content structure based on own documentary film "Mother". It consists of an audiovisual work and the text part. The practical part of the audiovisual work-type portrait medallion describes a person Kudelová Marie, her family relationships and work environment. The goal of the thesis is to capture the problems encountered as a mother but also the difficulties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Rodrigo Morales
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika