Bc. Andrea Křížová

Bakalářská práce

UAV snímkování a jeho aplikace ve fyzické geografii

UAV Remote Sensing and Their Application in Physical Geography
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje nové metodě sběru přesných geoprostorových dat v podobě leteckých snímků získaných pomocí UAV technologie. Představuje její historii v rámci oboru fotogrammetrie, její přednosti, limity a uvádí jednotlivé existující letecké bezpilotní platformy. Práce se zaměřuje na aplikaci UAV technologie ve výzkumech parciálních disciplín fyzické geografie. Je zde shrnut dosavadní …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on a new method of collecting accurate geospatial data in the form of aerial photographs obtained using UAV technology. There is represented its history within the field of photogrammetry , its advantages , limits and list of various existing unmanned aerial platforms. The thesis focuses on the application of UAV technology in researches of partial disciplines of Physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ján Babej

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta