Veronika BÍLÁ

Bakalářská práce

Metody dramatické výchovy v práci s dětskou literaturou - Pavouček Čenda v MŠ

Methods of drama education for activity with children´s literature - so called "Pavouček Čenda v MŠ"
Anotace:
ANOTACE Hlavním tématem bakalářské práce je zpracování dětského bilderbuchu skrze metody a techniky dramatické výchovy v předškolním vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické části jsou kapitoly, které shrnují základní vymezení dramatické výchovy pro využití v mateřské škole, jež nabízí současná odborná literatura. Dále se věnuje dětské literatuře jakožto …více
Abstract:
ANNOTATION The main topic of the bachelor's thesis is the processing of children's bilderbuch through the methods and techniques of drama education in preschool education. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The content of the theoretical part are chapters that summarize the basic definition of drama education for use in kindergarten, which is offered by the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Eva Gažáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLÁ, Veronika. Metody dramatické výchovy v práci s dětskou literaturou - Pavouček Čenda v MŠ. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/