Theses 

Dramatická hra jako metoda předškolního vzdělávání – Jarmila DOBŘICHOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jarmila DOBŘICHOVSKÁ

Bakalářská práce

Dramatická hra jako metoda předškolního vzdělávání

Dramatic play as a method of pre-school education

Anotace: Práce se zabývá dramatickou hrou a jejím využitím v předškolním vzdělávání. První kapitola se zaměřuje na vývojové zvláštnosti dětí předškolního věku. Dále popisuje hru v životě dítěte předškolního věku, znaky hry, její vývojové zvláštnosti a typy her. Zabývá se významem hry v předškolním věku. Věnuje se předškolnímu vzdělávání, jejím závazným dokumentům, metodám a formám vzdělávání v mateřské škole. Srovnává pohledy nejznámějších autorů, kteří se zabývají dramatickou výchovou ve svých publikacích. Práce pojednává o formách, principech a metodách dramatické výchovy. Zabývá se zhodnocením dramatické hry v literatuře. Objasňuje přínos dramatické hry z hlediska naplnění cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Abstract: The bachelor thesis deals with a dramatic play as a method and its application in pre-school education. The first chapter focuses on developmental traits of children of pre-school age. Further thesis describes the play in child's life, characters of play, its developmental traits and types of playes. It deals with the importance of play in pre-school age. The work is dedicated to pre-school education, its obligatory documents, methods and forms of education in kindergarten. It compares ideas the most famous authors who deal with the drama education in their publications. The thesis discusses about forms, principles and methods of drama education. It dealing with the evaluation of dramatic play in literature. It clarifies benefit of dramatic play in terms of meeting the objectives of general educational program for pre-school education.

Klíčová slova: hra, dramatická hra, dramatická výchova, předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, vzdělávací oblasti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Dudová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30657 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

DOBŘICHOVSKÁ, Jarmila. Dramatická hra jako metoda předškolního vzdělávání. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz