Bc. Stanislava KORCOVÁ

Diplomová práce

Komunikace a dramatická výchova v předškolním vzdělávání

Communication and Dramatic Education in Preschool Education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností využití vybraných metod dramatické výchovy při rozvíjení komunikace dětí předškolního věku. Teoreticky se věnuji komunikaci (verbální a neverbální), jejími funkcemi i specifiky komunikace dětí předškolního věku. Pohlížím na komunikaci skrze Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dále objasňuji dramatickou výchovu, její cíle, principy a metody. Teoretickou …více
Abstract:
This thesis deals with possibilities of using selected method of drama education in developing communication of pre-primary children. Theoretically I focus on communication (verbal and nonverbal), its roles and specifics of pre-primary children communication. I look at communication through The Frame Educational Programme for Pre-primary Education. Then I explain drama education, its objects, principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016
Zveřejnit od: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORCOVÁ, Stanislava. Komunikace a dramatická výchova v předškolním vzdělávání. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta