Bc. Lukáš Pevný

Bakalářská práce

Komparace přechodu k demokracii států střední Evropy – Československo a Polsko

Comparison of democratic transition of Central European states - Czechoslovakia and Poland
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přechodem k demokracii v Československu a Polsku. Základním cílem této práce je klasifikace procesů změn režimu v Československu a Polsku a následné hledání rozdílů v přechodu k demokracii těchto států.
Abstract:
The thesis deals with the transition to the democracy in Czechoslovakia and Poland. The fundamental aim of this work is to classify processes of regime change in Czechoslovakia and Poland and the subsequent search for differences in transition of these states.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií