Ing. Robert Kotlán

Bakalářská práce

Dopady zákona o vinohradnictví a vinařství (115/1995 Sb.) jako příklad hodnocení efektů veřejné politiky

Impacts of the Law on viniculture and winemaking (115/1995 Coll.) as an example the evaluation of effects of public policy
Anotace:
Předmětem této práce „Dopady zákona o vinohradnictví a vinařství (115/1995 Sb.) jako příklad hodnocení efektu veřejné politiky“ je zavedení zákona o vinohradnictví a vinařství (115/1995) a zkoumání jeho dopadů na trh s vínem. Práce popisuje v první části situaci na trhu s vínem po roce 1989, který se vyznačoval značnou informační asymetrií a neprůhledností. Ve druhé části se zabývá samotným zákonem …více
Abstract:
The object of this thesis: „Impacts of the Law on viniculture and winemaking (115/1995 Coll.) as an example of the evaluation of effects of public policy“ is the introduction of the Act on viticulture and winemaking (115/1995) and to explore its impact on the wine market. In the first part the work describes the situation of the wine market since 1989 which was typical for considerable information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta