Monika Orlíková

Diplomová práce

Fundamental Stock Analysis of TalkTalk Telecom Group PLC

Fundamental Stock Analysis of TalkTalk Telecom Group PLC
Anotace:
Cílem fundamentální analýzy je stanovení vnitřní hodnoty akcie a její následné porovnání s aktuální tržní cenou. Diplomová práce je založena na vybraných modelech a metodách fundamentální analýzy určené pro společnost TalkTalk Telecom Group PLC. První část práce je věnována charakteristice fundamentální analýzy a jejím jednotlivým částem. V následující kapitole je provedena globální a podniková analýza …více
Abstract:
The aim of fundamental stock analysis is to find an intrinsic value of the share and evaluate it with a current market price. Thesis is based on the selected models and methods of fundamental analysis of TalkTalk Telecom Group PLC. First part of work is focused on the characteristics of fundamental analysis and its individual parts. Global and industry analysis are applied in the follow chapter. Economics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava