Bc. David Langr

Bakalářská práce

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli

Administrative Costs of Procurement by Contracting Authorities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá administrativními náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Cílem této bakalářské práce je určit, zda je pro zadavatele výhodnější zadat veřejnou zakázku vlastními pracovníky nebo externí firmou. Práce je rozdělena do dvou základních částí, v první teoretické části se věnuji analýze legislativy a objasnění termínů související s veřejnými zakázkami a také určení …více
Abstract:
Bachelor thesis covers the administrative costs of procurement by public authorities. The aim of this work is to determine whether it is advantageous for the contracting authority to award the contract by own staff or by an external company. The structure of the work has been divided into two chapters. The first chapter is devoted to theoretical clarification of terms and legislation related to public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.
  • Oponent: Ing. Miluše Korbelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management