Bc. Hana Stará

Bachelor's thesis

Problémy s výslovností tvrdých a měkkých souhlásek ve výuce ruského jazyka

Problems with pronounciation of hard and soft consonants in Russian language education
Abstract:
Problémy s výslovností tvrdých a měkkých souhlásek ve výuce ruského jazyka Cílem mé práce je odhalení hlavních chyb a problémů ve výslovnosti měkkých a tvrdých souhlásek u studentů ruského jazyka. Chtěla bych se zaměřit na frekvenci výskytu jednotlivých chyb a problémů, jejich popis, jak a proč vznikají. Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se pokusím vymezit systém …more
Abstract:
Problems with the pronunciation of hard and soft consonants in the education process of Russian language The target of my work is to disclose the main mistakes and problems of Russian language students with pronunciation of hard and soft consonants. I would like to focus on a freqeuence of the occurrence of the particular mistakes and problems as well as their description, the reason and the way of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Irina Hobzová
  • Reader: Mgr. Kateryna Hertlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta