Bc. Lukáš Tácha

Master's thesis

Syndrom vyhoření u příslušníků Policie České republiky

Burnout syndrome of police members of the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u příslušníků bezpečnostního sboru Policie České republiky. Primárně se zaměřuje na uniformované policisty na obvodních odděleních policie. Práce obsahuje obecný výklad syndromu vyhoření a jeho promítnutí na příslušníky, včetně možností prevence ze strany jedince, ale i zaměstnavatele. V praktické části diplomové práce pak zjišťujeme, zdali policisté služebně …more
Abstract:
The thesis deals with the burnout syndrome of members of the Czech Police security force. It is primarily focused on uniformed police officers in the district police departments. The document includes the definition of the burnout syndrome in general as well as a reflection on the police officers and available prevention methods applicable by individuals and employers. The practical section includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě