Jaroslava WEINEROVÁ

Bakalářská práce

Úloha sestry při léčbě nádorové bolesti ve zdravotnických zařízeních typu hospic

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

The role of a nurse in the treatment of tumor pain in nursing facilities of the hospice type
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se jmenuje {\clqq}Úloha sestry při léčbě bolesti ve zdravotnických zařízeních typu hospic.`` Většina onkologických nemocných má obavy právě z představy bolesti, nikoli z onemocnění samotného. Zvláště v hospicové péči, tedy v péči o nemocné v terminálním stavu, se setkáváme s tím, že je nezbytné bolest účinně tlumit a přispět tak ke zvýšení kvality života nemocného. V teoretické …více
Abstract:
The proposed bachelor thesis is entitled ``The task of nurse in the dealing with pain in hospice facilities{\crqq}. Pain is one of the most frequent symptoms of cancer disease. The majority of oncological patients is not afraid of the disease itself but of the pain vision. Especially in the hospice treatment, i.e., the treatment of patients in the terminal stage of their illness, we see that it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007
Zveřejnit od: 11. 5. 2007
Identifikátor: 7391

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
 • Vedoucí: Mgr. Alena Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEINEROVÁ, Jaroslava. Úloha sestry při léčbě nádorové bolesti ve zdravotnických zařízeních typu hospic. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 26x5qg 26x5qg/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.