Mgr. Lenka Humpolíková Adámková, Ph.D.

Disertační práce

Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce

Analysis of transcription and posttranslational modifications of signal proteins STAT1 and STAT3 in tumor cell
Anotace:
Buněčná homeostáza je kontrolována a regulována mnoha signálními proteiny, které operují téměř ve všech buněčných kompartmentech. Jejich společným úkolem je předávat regulační signály jak z extracelulárních, tak intracelulárních prostorů spouštěním kaskády vnitrobuněčných procesů, které vedou k modulaci „downstream“ genové aktivity. Signální dráha JAK/STAT je jednou z klíčových signálních kaskád, které …více
Abstract:
Homeostasis of cell is controlled and regulated by a number of signal proteins that operate in almost all celullar compartments. Their collective task is to transmit regulation signals from both extracelullar and intracelullar compartments by means of activation of an intracelullar cascade of processes, which lead to modulation of the downstream gene activity. The signal pathway JAK/STAT is one of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. PhMr. Jan Kovařík, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc., prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta