Mgr. Eva Růčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza chaperonového systému Hsp70/Hsp90 v nádorových buňkách

Analysis of the Hsp70/Hsp90 chaperone system in cancer cells
Abstract:
Zvýšená aktivita chaperonového systému je charakteristickým znakem nádorových buněk, avšak způsob regulace jeho aktivity dosud není detailně objasněn. Činnost chaperonu Hsp90 je řízena mimo jiné interakcemi s ko-chaperony, a proto jsme u nádorových buněčných linií a u panelu kolorektálních nádorů stanovovali úroveň exprese Hsp70, Hsp90 a ko-chaperonů HOP a CHIP. Následně jsme analyzovali souvislost …more
Abstract:
Activation of the chaperone system is a characteristic of cancer cells, however the mechanism of such upregulation is not known yet. The regulation of chaperone activities involves their interactions with co-chaperones; therefore we investigated the expression of Hsp70, Hsp90 and their co-chaperones HOP and CHIP in cancer cell lines and primary cancers. We confirmed that transcription of Hsp70, Hsp90 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2014
  • Supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Reader: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta