Bc. Kristýna Pánková

Diplomová práce

Komentovaný překlad odborného textu z oblasti kolektivních sportů (házená).

An Annotated Translation of the Specialised Text in the Field of Collective Sports.
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce bylo vytvořit adekvátní překlad ruského odborného textu z oblasti kolektivních sportů (házená), provést následnou lingvistickou analýzu vyexcerpovaného házenkářského lexika a translatologickou analýzu překládaného textu. Dalším cílem bylo vytvořit rusko-český slovníček házenkářské terminologie. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde se věnujeme házené, její …více
Abstract:
The main goal of this thesis was to translate Russian technical text in the field of collective sports (handball) and provide the linguistic and translatological analysis. This thesis is devided into two parts - theoretical and practical. The practical part includes the translation, analysis and terminological vocabulary based on the translated text.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta