Bc. Eva Obenausová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu a terminologie z oblasti sportu (volejbal)

Linguistic and Translatological Analysis of the Sports Terminology in the Field of Volleyball
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce s názvem „Lingvistická a translatоlоgická analýza odborného textu a terminologie z oblasti sportu (volejbal)“ bylo vytvoření adekvátního překladu odborného ruského textu a lingvistické analýzy odborné sportovní terminologie z oblasti volejbalu. Dalším cílem práce bylo vypracování translatоlоgické analýzy přeloženého textu. Příloha obsahuje rusko-český slovníček …více
Abstract:
The main objective of the thesis "Linguictic and Translatological Analysis of the Technical Text and Sports Terminology in the Field of Volleyball" was to adequately translate Russian text and to present a linguistic analysis of the terminology. Another objective was to create a translatological analysis of the translated text. Russian-Czech dictionary based on the special vocabulary of the original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta