Mgr. Alina Morozowa

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza rusko-české odborné terminologie včelařského kalendáře

Linguistic and Translatological Analysis of Russian-Czech Terminology of Beekeeping Calendar
Anotace:
Hlavním cílem této magisterské diplomové práce je vytvoření adekvátního odborného překladu ruského textu včelařského kalendáře. Rovněž si tato práce klade za cíl provedení lingvistické analýzy ruské terminologie, translatologické analýzy přeloženého textu a také vytvoření rusko-českého slovníčku vyexcerpovaných termínů.
Abstract:
The main aim of this master’s thesis is to create an adequate technical translation of a Russian text of Beekeeping Calendar. Also, the goal is to conduct a linguistic analysis of the Russian terminology, create a translatological analysis of the translated text and develop a Russian-Czech dictionary of the excerpted terms.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta