Bc. Filip Staněk

Diplomová práce

Mobile Language Applications as Tools in Second Language Learning.

Mobile Language Applications as Tools in Second Language Learning.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití moderních technologií a zejména pak mobilních jazykových aplikací ve výuce jazyků. Práce krátce představuje vývoj mobilních aplikací a technologií nezbytných k jejich fungování a dále je v ní rozebírána současná situace v oblasti využívání mobilních jazykových aplikací ve výuce. Důležitou součástí práce je představení a analýza pěti jazykových aplikací, doplněná …více
Abstract:
This diploma thesis aims at the use of modern technologies, namely mobile language applications, in language teaching and learning. The thesis briefly introduces the development of mobile applications and related technologies. The current situation in the use of mobile language applications in classes is discussed as well. An important part of the thesis is an analysis of five language applications …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta