Valeriya Semikova

Bakalářská práce

Using mobile applications in autonomous English language learning for adult learners at the A1 – B1 level of proficiency.

Using mobile applications in autonomous English language learning for adult learners at the A1 – B1 level of proficiency.
Anotace:
V globalizovaném světě všechno je spojeno mezi sebou, přístup k technologiím je nezbytný, a také studium druhého, třetího a dalších jazyků. Díky důležitostí a nedostatku času, lidé pochopili význam e- a m-learningu. Technologický pokrok a bezdrátová komunikace společně s adaptaci mobilních multimedialních zařízení a aplikaci vytvořili hodně přiležitostí k vyuce angličtiny jako cizího jazyka. Nejvíc …více
Abstract:
In a globalized world, everything is interconnected, access to technology is vital and so it is the learning of a second, third or even more languages. Due to the significance and to the lack of time, nowadays people have understood the importance of e-and m-learning. Technological development and wireless communication along with the adaptation of mobile multimedia devices and applications have created …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Oponent: BA Michelle Doherty

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College