Bc. Hoa Quoc Tran

Master's thesis

Monitoring aplikací běžících v JVM s využitím Java Debugger Interface (JDI)

Java applications monitoring using Java Debugger Interface (JDI)
Anotácia:
Tato práce má za cíl prozkoumat specifikaci JPDA, zejména základní vlastnosti JDI a možnosti jeho využití, a za pomocí těchto poznatků navrhnout a implementovat prototyp nástroje, který bude sloužit k připojení k JVM a k sledování aplikací v něm běžících. Součástí výsledné práce je i sada referenčních aplikací pro testování.
Abstract:
This thesis aims to analyze the specification of JPDA, especially fundamental properties of JDI, its usability and to use these results to help to design and implement a prototype of a tool which can be connected to a JVM and can monitor applications running in the JVM. As a part of the thesis there is a set of reference applications for testing.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems

Práce na příbuzné téma