Bc. Michaela Szekeresová

Bakalářská práce

Analýza časových řad hrubé měsíční mzdy vybraných odvětví

A Times Series Analysis of Gross Monthly Wage of Choice Branches
Anotace:
Tato práce bude sloužit studentům k pochopení teorie časových řad. Podrobněji zaměřená na vývoj průměrné mzdy v České republice v letech 1993-2013. Poté popisuje mzdy v jednotlivých krajích České republiky a vývoj mezd dle odvětví.
Abstract:
This work will serve students for understanding of theory of time series. More focused on the development of average vage in the Czech republic in the age of 1993-2013. Then desribe wages in individual districts in the Czech republic and development of wages accordning to branches.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Szekeresová, Michaela. Analýza časových řad hrubé měsíční mzdy vybraných odvětví . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní