Bc. Martin VÁVRA

Diplomová práce

Regresní a korelační analýza časového vývoje počtu dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek ve vybraném regionu.

Regression and correlation analysis of time development of the traffic accidents number at transportation of dangerous substances in a selected region.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo provést statistické šetření a měření statistických závislostí časového vývoje počtu dopravních nehod při přepravě nebezpečných pevných, kapalných a plynných látek, včetně jejich celkového počtu a také v případě úniku těchto látek, ve vybraném regionu "České republiky". Podstatou samotné práce bylo ověřování statistických dat, respektive dvou základních hypotéz H1 a H2 a pěti …více
Abstract:
The aim of this thesis was to conduct a statistical survey and the measurement of statistical dependences of time development of the traffic accident rate at transportation of dangerous solid, liquid and gaseous substances, including their total number and also in case of leakage of these substances in a selected region "the Czech Republic". The purpose of the thesis was to verify statistical data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2012
Zveřejnit od: 7. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVRA, Martin. Regresní a korelační analýza časového vývoje počtu dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek ve vybraném regionu.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sg6xd9 sg6xd9/2
7. 8. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 8. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.