Bc. Petra Kropáčková

Bakalářská práce

Role časové perspektivy v kontextu vědomí vlastní účinnosti a osobní pohody v mladé dospělosti

The role of the time perspective in the context of self-efficacy and well-being in young adulthood
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo popsat vztahy mezi dimenzemi časové perspektivy, osobní pohodou měřenou jako životní spokojenost a self-efficacy v rámci období mladé dospělosti. Výzkumný soubor tvořilo 167 osob ve věku od 18 do 40 let s průměrným věkem 26 let, z hlediska pohlaví byly většinově zastoupeny ženy (67,7%). V empirické části jsme k posouzení časové perspektivy využili krátkou verzi Zimbardova …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to describe relationships between dimensions of time perspective, well-being measured as life satisfaction and self-efficacy within the period of young adulthood. The research sample consisted of 167 persons in age between 18 and 40 years with an average age of 26 years, women represented the majority (67.7%). In empirical part, to assess the time perspective we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Sidorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta