Tereza ANDERSSONOVÁ

Bakalářská práce

Komunikace v kontextu rodinného systému v paliativní péči z pohledu sociálního pracovníka - přehledová stať anglických zahraničních studií

Communication in the Context of the Family System in Palliative Care from a Social Worker's Perspective - a Review of English Language Studies
Anotace:
Protože česká odborná literatura v podstatě nepopisuje změny, či průběh komunikace uvnitř rodiny v situaci umírání jednoho z jejich členů, realizovala jsem tuto přehledovou stať, v níž jsem formulovala následující cíle: 1) identifikovat témata komunikace v anglicky psané zahraniční odborné literatuře, 2) popsat obsahy identifikovaných témat a 3) vyvodit z nich možné implikace pro českou paliativní …více
Abstract:
Since the Czech literature does not describe the changes or the course of communication within the family in the situation of dying of one of their members, I realized this literature review in which I formulated the following objectives: 1) to identify the topics of communication in the English-language foreign literature, 2) to describe the content of the identified topics and 3) to draw possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDERSSONOVÁ, Tereza. Komunikace v kontextu rodinného systému v paliativní péči z pohledu sociálního pracovníka - přehledová stať anglických zahraničních studií. České Budějovice, 2023. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.