Mgr. Šárka Mašová, Ph.D.

Rigorózní práce

Dva nové druhy tasemnic (Cestoda: Anoplocephalidae) ze senegalských plazů (západní Afrika)

Two new anoplocephalid (Cestoda) from Senegal reptiles (West Africa)
Anotace:
Predložená rigorózní práce jako studie ve forme vyšlého clánku a manuskriptu pripraveného k odeslání do redakce predstavuje popis dvou nových druhu tasemnic rodu Oochoristica Lühe, 1898 z celedi Anoplocephalidae a podceledi Linstowiinae. Tyto nové druhy byly nalezeny ve strevech gekona Tarentola parvicarinata Joger, 1980 a chamelona Chamaeleo senegalensis Daudin, 1802 ve východním Senegalu v národním …více
Abstract:
This thesis presents a study, which describes two new species of tapeworm from genus Oochoristica: O. beveridgei n. sp. and O. koubeki n. sp. (Anoplocephalidae: Linstowiinae). The species were found in the intestines of Tarentola parvicarinata Joger, 1980 (Gekkonidae) and Chamaeleo senegalensis Daudin, 1802 (Chamaeleonidae) in East Senegal (West Africa). Important features for determination and differentiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2010
  • Oponent: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD., prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta