Ing. Maame Ama Dede Adumetey

Master's thesis

The impact of interest rates on stocks of selected emerging economies

The impact of interest rates on stocks of selected emerging economies
Abstract:
Cílem práce je ověřit a posoudit vztah mezi úrokovými sazbami a výnosností akcií v některých rozvíjejících se ekonomikách. Studie se zaměřila na dvě rozvíjející se burzy v Africe, jmenovitě; burze cenných papírů Ghana a burze cenných papírů Nairobi. V rámci analýzy práce přijala model Autoregresivního distribuovaného zpoždění, aby se vytvořily krátkodobé a dlouhodobé vztahy mezi řízením úrokových sazeb …more
Abstract:
The goal of the thesis is to verify and assess the relationship between interest rates and stock returns in some emerging economies. The study focused on two emerging stock exchanges in Africa, namely; the Ghana Stock Exchange and the Nairobi Securities Exchange. As part of the analysis, the work adopted the Autoregressive distributed lag model to establish the short and long-run relationships between …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta