Bc. Sabina Vrzalová

Diplomová práce

Profesní well-being učitelů působících v sociálně vyloučených lokalitách

Professional well-being of teachers working in socially excluded locations
Anotace:
Magisterská diplomová práce je zaměřená na profesní well-being učitelů působících v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem práce je zjistit jakým způsobem učitelé působící v sociálně vyloučených lokalitách nahlížejí na svůj profesní well-being ve čtyřech hlavních dimenzích (fyzické prostředí, vztahy, pracovní výkon a charakter práce). Práce se skládá ze dvou částí, kterými je empirická a teoretická …více
Abstract:
The master's thesis focuses on the professional well-being of teachers working in socially excluded localities. The aim of the thesis is to find out how teachers working in socially excluded localities view their professional well-being in four main dimensions (physical environment, relationships, work performance and nature of work). The thesis consists of two parts, which are empirical and theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta