Bc. Ivona Semerádová

Bakalářská práce

Wellness a jeho podíl na rozvoji českého lázeňství

Wellness and its Share at the Development of Czech Spa
Anotace:
V mé práci se zajímám o téma wellness a jeho podíl na rozvoji českého lázeňství. O tom jestli wellness jako životní styl, ovlivňuje lázeňství v Čechách. V teoretické části se zabývám wellness vývojem a rozdělením služeb. V praktické části se zabývám kvalitou a nabídkou wellness a návrhem na zlepšení situace wellness v Čechách.
Abstract:
In my work I am interested in the topic of wellness and its share at the development of Czech spa. About whether wellness as a lifestyle influences spas in the country. The theoretical part deals with the development and distribution of wellness services . In the practical part deals with the quality and range of wellness and suggestions for improvement wellness in Bohemia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví