Mgr. Andrea Smolková

Bakalářská práce

Komparativní analýza politické instituce na komunální úrovni: starosta v České republice a ve Francii

Comparative analysis of political institution at the municipal level: mayor in the Czech Republic and France
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparace postavení starosty v České republice a ve Francii. Případy pro komparativní analýzu byly zvoleny na základě právě probíhající diskuse o zavedení přímé volby starostů v České republice. Výzkum pracuje s proměnnými, jako je volební systém, pravomoci a povinnosti starostů, a také se zaměřuje na vztah starostů a ostatních institucí na lokální úrovni vládnutí. Cílem …více
Abstract:
The goal of this thesis is to compare the position of mayors in the Czech Republic and France. These two cases were chosen on the basis of the ongoing debate about possible introduction of the direct mayoral elections in the Czech Republic. The research includes variables such as electoral system, powers and duties of mayors, and it also examines the relationship between mayors and other institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Franko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií