Bc. Dita Kiliánová

Bakalářská práce

Vedení správního řízení v souvislosti s vymáháním pohledávek na zdravotním pojištění

Conduct of Administrative Proceedings in Connection with Debt Recovery in the Health Insurance
Anotace:
Hlavním tématem práce je neplacení pojistného ze strany zaměstnavatele, vedení správního řízení v souvislosti s vymáháním pohledávek, nástroje zdravotní pojišťovny na zjištění neplnění povinností zaměstnavatelů a následné kroky při vedení správního řízení v souvislosti s vymáháním zjištěných pohledávek a stanovených sankcí. Je zde poukázáno na nedokonalost legislativy a omezené možnosti zdravotních …více
Abstract:
The main theme of the bachelor’s thesis is non-payment of premiums by the employer, a conduct of administrative proceedings in connection with debt recovery, tools for health insurance companies to track down employers' failure to identify and follow up the conduct of administrative proceedings in connection with recovery of claims established and penalties set. The thesis touches upon imperfection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta