Theses 

Kvalita života těhotných žen v jednotlivých trimestrech těhotenství – Matylda NORKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Matylda NORKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita života těhotných žen v jednotlivých trimestrech těhotenství

Quality of life in woman during particular trimesters of pregnancy

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje tématu Kvalita života těhotných žen v jednotlivých trimestrech těhotenství. Cílem práce je zjistit, v jaké míře se kvalita života těhotných žen jednotlivých trimestrů liší. Teoretická část je zaměřena na kvalitu života, vznik a vývoj těhotenství, změny mateřského organismu v těhotenství, prenatální péči a psychologii těhotenství. Poslední kapitolou teoretické části jsou rešerše, které se týkají podobného tématu jako tato práce. V empirické části se pak věnuji vyhodnocení dat a hypotéz. Sběr dat proběhl pomocí standardizovaného dotazníku SQUALA, jehož součástí je 23 oblastí života, u nichž se hodnotí míra důležitosti a spokojenosti. Dotazník byl dodán do dvou gynekologických ambulancí, kde ho sestry rozdávaly gravidním ženám. K vyhodnocení se dostalo celkem 76 těhotných žen, které byly podle délky těhotenství rozřazeny do jednotlivých trimestrů.

Abstract: This bachelor thesis is concerned with the quality of life of pregnant women in each trimester of pregnancy. The aim of the thesis is to determine to what extent the quality of life of pregnant women differs in each trimester. The theoretical part is focused on quality of life, the emergence and development of pregnancy, maternal body changes during pregnancy, prenatal care and psychology of pregnancy. The last chapter of the theoretical part of the research are researches with similar theme as this work. The empirical part is devoted to analysis of data and hypotheses. Data were gathered using a standardized questionnaire SQUALA, which includes 23 areas of life for which assesses the degree of importance and satisfaction. The questionnaire was delivered to two gynecologists, where the sisters were giving the questionnaire to pregnant women. Total of 76 pregnant women, who were categorized by the duration of pregnancy into the trimesters, were evaluated.

Klíčová slova: Těhotenství, kvalita života, trimestr, spokojenost, důležitost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Hamanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=174650 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

NORKOVÁ, Matylda. Kvalita života těhotných žen v jednotlivých trimestrech těhotenství. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz