Bc. Dominika Kalašová

Diplomová práce

Využití sociálních sítí v rámci komunikace v organizaci

The Use of Social Networks within Communication in Organization
Anotace:
Společnost, ve které žijeme, se vyznačuje především rychlostí, bezprostřední komunikací v reálném čase, inovacemi a neustálými technologickými změnami. S tím souvisí i příchod Webu 2.0 a nových médií, které zásadně mění formy komunikace mezi lidmi. Teoretická část se věnuje společnosti 21. století, jaká je, co všechno využívá a jaký to má dopad na populaci a zejména pak na marketing a fungování firem …více
Abstract:
The society we live in is characterized mainly by speed, immediate communication in real time, continuous innovation and technological change. This is related to the arrival of Web 2.0 and new media which are fundamentally changing forms of communication between people. The theoretical part deals with the society in the 21st century, what is it like, what does it use and how it affects the population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní