Bc. Lenka Nohová

Bakalářská práce

Smysl, význam a účel trestání pachatelů. Generální a individuální prevence.

The Punishment of Criminals: Its Purpose and Importance. General and Individual Prevention.
Anotace:
Bakalářská práce „Smysl, význam a účel trestání pachatelů. Generální a individuální prevence“ se zabývá významem a účelem ukládání trestů v České republice. Na začátku práce uvádím charakteristiku základních pojmů a také stručný historický exkurs. Následně rozebírám jednotlivé zásady hmotného práva a systém trestů. K tématu práce se také vztahuje procesní trestněprávní úprava. Po jejím rozebrání se …více
Abstract:
The B.A. thesis called “The Meaning, Importance and Purpose of Punishing Perpetrators. General and Individual Prevention” deals with the importance and purpose of imposing sentences in the Czech Republic. The beginning of the thesis contains the characteristics of basic terms as well as a brief historical discursion. Then I analyse individual principles of the substantive law and the system of sentences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní