Bc. Aneta Vohlídková

Diplomová práce

Mezinárodní obchod z pohledu DPH

International trade from the point of view of VAT
Anotace:
Práce se zabývá problematikou mezinárodního obchodu z pohledu daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem práce je vytvořit souhrn problematik týkajících se tohoto tématu a uspořádat je do přehledné struktury. Téma mezinárodního obchodu bylo pojato především z pohledu často novelizovaného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Práce klasifikuje daň z přidané hodnoty …více
Abstract:
The diploma thesis addresses to the problematic of international trade from point of view of VAT. The principal aim is to create a summary of issues related to this topic and sort them into clear structure. The topic was conceived primarily in terms of frequently amended Act No. 235/2004 Coll., The value added tax. Thesis classifies value added tax as a part of the tax system of Czech Republic, differentiates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance