Bc. Marek Zelenka

Bakalářská práce

Prevence drogové závislosti – srovnání preventivních programů školy a externích výchovně vzdělávacích subjektů

Prevention of drug addiction – comparison of prevention programs of school and external educational subjects
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prevencí drogové závislosti, konkrétně pak srovnáním preventivních programů realizovaných školou a externími výchovně vzdělávacími subjekty. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy závislosti, prevence, řešení problematiky primární prevence na školách, charakteristika vybraných externích vzdělávacích subjektů a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with drug addiction prevention, particularly with comparison of prevention programs implemented by schools and external pedagogical and educational subjects. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines basic concepts of addiction, prevention, finding solutions for problems in primary prevention in schools, characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy