Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D.

Disertační práce

Interkulturní komunikativní kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Intercultural communicative competence and its development in Czech lower-secondary English classes
Anotace:
Práce se zabývá problematikou výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence (IKK) v rámci výuky anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu. V práci je představen navržený Model interkulturní komunikativní kompetence …více
Abstract:
The study deals with the topic of teaching culture and intercultural communicative competence (ICC) in Czech lower-secondary English classes. The core of the study is formed by the development of theoretical and methodological foundations for analyzing teaching culture and ICC in foreign language teaching (FLT) and the design of research instruments for the analysis itself. The study introduces the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 3. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta