Ing. Zuzana Bartíková

Diplomová práce

Koncept Restaurant day

Concept Restaurant Day
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na analýzu celosvětového gastronomického festivalu Restaurant Day, který lze chápat jako festival domácích pop-up restaurací. Jedná se o socio-kulturní festival, který si skrze jídlo klade za cíl vytvářet komunitu podobně smýšlejících lidí, oživit veřejný prostor a vytvářet prostor pro projevení kreativity obyvatel města, kde festival probíhá. Práce si klade za cíl popsat koncept …více
Abstract:
The presented thesis focuses on the analysis of the global food festival Restaurant Day, usually considered a festival of local pop-up restaurants. Restaurant Day is a socio-cultural festival which, through food, aims to create a community of like-minded people, revitalize public space and to encourage the creativity of local residents. The aim of this thesis is to describe the concept of Restaurant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství