Mgr. Alexandra Hirčová

Master's thesis

Samostatná působnost zastupitelstva města Bruntál

Own Competencies of the City Council of Bruntál
Anotácia:
Cílem diplomové práce s názvem ,,Samostatná působnost zastupitelstva města Bruntál“ je podat ucelený obraz o obecním zastupitelstvu jako o jednom z orgánů obce. Teoretická část díla v první části stručně popisuje historický vývoj veřejné správy na území České republiky. Druhá část charakterizuje obce, je zde popsána i Evropská charta místní samosprávy. Poslední teoretická část analyzuje legislativně …viac
Abstract:
The aim of the thesis entitled Independent powers of the municipal council of Bruntál is to give a comprehensive picture to the municipal council as one of the municipal authorities. The theoretical part of the work briefly describes the historical development of public administration in the Czech Republic. The second part characterizes the municipalities, there is also described the European Charter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/h4wuk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Mašlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy