Bc. Veronika Srholcová

Bakalářská práce

Aktualizace podkladů pro mapu bezbariérovosti města Pardubic

Update documentation for wheelchair accessibility map of city Pardubice
Anotace:
Práce se zabývá problematikou bezbariérového prostředí pozemních komunikací a zastávek městské hromadné dopravy na vybrané trase. Zaměřuje se na analýzu současného stavu a zlepšení přístupu veřejných míst bezbariérovou úpravou přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zastávek městské hromadné dopravy. Analýzou naleznutá kritická místa v řešené lokalitě mají navrhnuta opatření, ke zvýšení bezpečnosti …více
Abstract:
The work deals with the wheelchair accessibility environment of routes and public transport stations on the route. It is focused on the analysis of the current situation and the improve public access points barrier-free pedestrian crossings, and crossing places for the public transport stations. Analyzing sighted critical points in the given area have suggested measures to improve safety and accessibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Srholcová, Veronika. Aktualizace podkladů pro mapu bezbariérovosti města Pardubic. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera