Bc. Tereza Fousková

Bakalářská práce

Česká fotografie jako nástroj komunikace v kontextu historických fotografických klubů a současného webu 2.0 pohledem kompetentních aktérů

Czech photography as a communication tool in the context of historical photography clubs and contemporary web 2.0 from a perspective of competent actors
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na současnou komunikaci mezi českými fotografy a pokouší se identifikovat názory fotografů na formu komunikace v období klasické fotografie a na současnou komunikaci na internetu a specifických komunitních fotografických serverech. Teoretická část představuje starší formu komunikace mezi fotografy, jako jsou fotografické kluby a spolky, a zároveň nabízí pohled na moderní …více
Abstract:
This thesis focuses on the current communication among Czech photographers and attempts to identify the opinions of photographers to a form of communication in the time of traditional photography and to a current internet communication. The theoretical part introduces the old form of communication among photographers such as photographic clubs and simultaneously introduces modern technologies used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta