Bc. Roman Matulík

Bakalářská práce

Vizuální memy: evoluce obrazové komunikace na internetu

Visual memes: Evolution of visual communication on the internet
Anotace:
V této bakalářské práci se pracuje s tématem vizuálních internetových memů. Tato oblast zájmu je z velké části tvořena příspěvky běžných lidí, tedy uživatelů na internetu, kteří pomocí nich vyjadřují své myšlenky či postoje na aktuální dění ve světě. Memy jsou taktéž tvořeny pro důvody humorné, tedy tvorba vtipů či jiného vtipného obsahu, který je dále sdílen mezi ostatní uživatele na internetu. Memy …více
Abstract:
In this bachelor thesis is being worked with the topic of visual internet memes. This area of interest is mostly created by contribution of people, or users, who can then share their thoughts or attitudes towards what is happening around them or around the world. Memes are also created for the sake of fun, in other words, creating jokes or other funny content, which is after that shared between other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví