Bc. Veronika Foltýnková, DiS.

Master's thesis

Faktory ovlivňující (ne)úspěšnost žen s dětmi do 15-ti let při návratu na trh práce po absolvování rekvalifikace

Factors affecting the success/failure of women with children till the age of 15 in re-entering the labour market after completing a retraining course
Abstract:
Tato diplomová práce se soustřeďuje na faktory, které ovlivňují (ne)úspěšnost žen s dětmi do 15-ti let při návratu na trhu práce po absolvování rekvalifikace. V důsledku nutnosti zúžení obecných faktorů se především zaměřuji na faktory vztahující se k absolvovaným rekvalifikačním kurzům. S těmito faktory dále souvisí činitelé vyplývající z profilu stanovené cílové skupiny, která se především vyznačuje …more
Abstract:
This thesis is focused on the factors which are affecting success of women with children till the age of 15 re-entering the labour market after completing the retraining courses. Due to need of narrowing general factors I have decided to focus on the factors regarding graduation retrainings. These factors are associated with other agents specific for the target group which are the need to harmonize …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií