Mgr. Jana MATOCHOVÁ

Doctoral thesis

Maskulinita a feminita a prožívání zátěže

Masculinity and feminity and stress perception
Abstract:
Předložená práce se pohybuje ve vztahovém rámci problematiky genderu a zátěže. Změny v současném světě přinášejí silný tlak na prožívání a chování člověka. Ke zvládnutí všech nároků kladených na jedince je nutná dobrá adaptace. Lidská adaptace se realizuje v interakci dvou systémů: osobnost a prostředí. Ukazuje se, že osobnostně dispoziční proměnné ve smyslu maskulinity ? feminity mají souvislosti …more
Abstract:
The presented work deals with relational framework of the gender and stress issue. Changes in the current world bring a big pressure on person?s experience and behaviour. For coping with all demands made on individual, a good adaptation is necessary. The human adaptation is realized in interaction of two systems ? personality and environment. It appears that the personality disposition variables in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2011
Accessible from:: 15. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2011
  • Supervisor: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATOCHOVÁ, Jana. Maskulinita a feminita a prožívání zátěže. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta